Auto delen omdat 'ie 23 uur stilstaat?

Je auto delen met iemand in je omgeving? Zou jij dat doen? Hierover zijn de meningen verdeeld. Als jij wist dat de Nederlander gemiddeld maar 1 uur per dag in zijn auto rijdt, zou je het auto delen dan overwegen?


Verschillende gemeentes en instanties slaan de handen ineen en voeren campagne om het aantal auto’s in Nederland sterk af te laten nemen. De reden hiervoor? Volgens een onderzoek van Natuur & Milieu rijdt de Nederlander gemiddeld een uurtje rond in zijn auto. De rest van de dag, 23 uur dus, staat onze auto stil. In deze tijd kan er gemakkelijk iemand anders met je auto rijden. En dus is de oplossing hiervoor: samen een auto delen. De campagnevoerders streven ernaar dat er in 2018 het auto delen in Nederland de gewoonste zaak van de wereld is en dat er 100.000 mensen hun auto verhuren aan een ander. Uit datzelfde onderzoek kwam naar voren dat 1,3 miljoen Nederlanders het auto delen met een ander wel zien zitten. Maar daarbij stellen ze wel één eis, de auto moet goed verzekerd zijn.


Voordelen van auto delen

Uiteraard is het auto delen goed voor de portemonnee. Je deelt namelijk niet alleen samen de auto, maar ook de kosten hiervan. Al staat de auto de hele dag stil, de vaste lasten lopen wel gewoon door. Met het delen of verhuren van je auto verdien je deze kosten zo weer terug. Daarnaast worden we in Nederland een stuk socialer wanneer we een auto delen met een ander, zeggen de initiatiefnemers.

Op dit moment deelt al bijna de helft van de Nederlanders de auto met familieleden. Toch komt er bij het auto delen met een ander veel kijken. Want wat als er schade wordt aangericht aan de auto of als de ander niet of te laat betaalt voor de auto? Toch is Olof van der Gaag van Natuur & Milieu ervan overtuigd dat we over tien jaar het auto delen net zo vanzelfsprekend vinden als het autobezit zoals we die nu kennen. “Het potentieel van 1,3 miljoen laat zien hoe reëel de gedachte is", aldus Van der Gaag.


Meest genoemde redenen

Van deze 1,3 miljoen Nederlanders, zijn het vooral de hoogopgeleide twintigers, dertigers en veertigers die het auto delen wel zien zitten. Vooral de mannen in deze groep vinden het een goed initiatief. De meest genoemde reden is dat het goedkoop is, 82% ziet dit als een belangrijke factor bij het auto delen. Daarnaast vindt 68 procent van de groep het ook erg gemakkelijk dat er een auto in de buurt is. Zo'n 43 procent vindt het milieu de belangrijkste reden voor het auto delen. De gemeenten die zich inzetten voor deze campagne zijn Den Haag, Utrecht, Rotterdam, Breda en Nijmegen. Of het auto delen een groot succes gaat worden in deze gemeenten en de rest van Nederland moeten we dus afwachten.

Deel dit artikel op:

Share on Facebook Share on linkedIn Share on Twitter

Ontvang gratis en
vrijblijvend een bod.

Ik weet mijn kenteken niet

Handmatige invoer

Of voer kenteken in

select your vehicle.

Nederlands Nederlands Vlaams Vlaams
Nederlands Nederlands Deutsch Deutsch Vlaams Vlaams
Nederlands Nederlands
Nederlands Nederlands